با از میان رفتن جمهوری اسلامی زمان مهمترین انتخاب ملت ایران فرا خواهد رسید. انتخابی که نه تنها در سرنوشت این نسل بلکه نسلهای آینده تاثیر عمیق داشته و در بنیان و بقای کشور ایران نیز اهمیت بسیاری خواهد داشت.

وب سایت رسمی انجمن انار


مطالب جدید و تازه‌ترین نوشته‌ها

انتخاب درست فقط با داشتن آگاهی امکان پذیر است


اگر در آن شرایط، از ادای سوگند سرباز میزدم، این گونه تعبیر میشد که خواسته‌ام پیوندم را با نهاد پادشاهی قطع کنم و من چنین حقی نداشتم. با این اقدام نمادین میخواستم به مردم ایران بگویم: اگر چه شما به حکومت پادشاهی پشت کرده‌اید، اما وارث نظام پادشاهی هرگز شما را تنها نخواهد گذاشت و برای خدمتگزاری به شما زنده است. با این حال، نظام پادشاهی مهمتر از اراده و خواست خود شما نیست. امروز شما راه مخالفت را با آن برگزیده‌اید، اما اگر تغییر نظر بدهید، من برای خدمت به شما آماده ام.

شاهزاده رضا پهلوی – زمان انتخاب


بر همین اساس ما جمعی از ایرانیان مشروطه خواه در تبعید گرد هم آمدیم تا با همفکری و تلاش جمعی آنچه در توان داریم برای آزادی میهن عزیزمان بکار بندیم و امید داریم که ایران با برگشتن به راه درست جایگاه از دست رفته خود را باز یابد. امروز در کنار گروهی از وطنپرست ترین ایرانیان بیشتر می آموزیم و این آگاهی موجب درک عمیقتر و روشنتر از راه حل و گزینه مناسب برای گذار از جمهوری اسلامی و بازساخت ایران خواهد شد.


یادداشتها و مقالات

مسئولیت محتوای مطالب بر عهده نویسندگان میباشد

و یا برای اطلاع از برنامه ها و مطالب جدید مشترک ما شوید
برای تماس با ما از فرم زیر استفاده نمایید