با از میان رفتن جمهوری اسلامی زمان مهمترین انتخاب ملت ایران فرا خواهد رسید. انتخابی که نه تنها در سرنوشت این نسل بلکه نسلهای آینده تاثیر عمیق داشته و در بنیان و بقای کشور ایران نیز اهمیت بسیاری خواهد داشت.

انتخاب درست فقط با داشتن آگاهی امکان پذیر است


مطالب جدید و تازه‌ترین نوشته‌ها

اگر در آن شرایط، از ادای سوگند سرباز میزدم، این گونه تعبیر میشد که خواسته‌ام پیوندم را با نهاد پادشاهی قطع کنم و من چنین حقی نداشتم. با این اقدام نمادین میخواستم به مردم ایران بگویم: اگر چه شما به حکومت پادشاهی پشت کرده‌اید، اما وارث نظام پادشاهی هرگز شما را تنها نخواهد گذاشت و برای خدمتگزاری به شما زنده است. با این حال، نظام پادشاهی مهمتر از اراده و خواست خود شما نیست. امروز شما راه مخالفت را با آن برگزیده‌اید، اما اگر تغییر نظر بدهید، من برای خدمت به شما آماده ام.

شاهزاده رضا پهلوی – زمان انتخاب


آشنایی بیشتر با انجمن انار

بر همین اساس ما جمعی از ایرانیان مشروطه خواه در تبعید گرد هم آمدیم تا با همفکری و تلاش جمعی آنچه در توان داریم برای آزادی میهن عزیزمان بکار بندیم و امید داریم که ایران با برگشتن به راه درست جایگاه از دست رفته خود را باز یابد. امروز در کنار گروهی از وطنپرست ترین ایرانیان بیشتر می آموزیم و این آگاهی موجب درک عمیقتر و روشنتر از راه حل و گزینه مناسب برای گذار از جمهوری اسلامی و بازساخت ایران خواهد شد.


یادداشتها و مقالات

مسئولیت محتوای مطالب بر عهده نویسندگان میباشد

و یا برای اطلاع از برنامه ها و مطالب جدید مشترک ما شوید
برای تماس با ما از فرم زیر استفاده نمایید