درباره انجمن پادشاهی انار و اعضای این مجموعه

یک جنبش فراگیر ملی برای موفقیت نیاز به یک گفتمان غالب دارد تا با بسیج نیرو توان عبور از جمهوری اسلامی را داشته باشد. با توجه به مطالبات ملت ایران و شعارهای مردم معترض در اعتراضات اخیر شاهد خیزش ملی برای عبور از مشروعه و بازگشت به مشروطه هستیم. بر این اساس میتوان گفت بازگشت به مشروطه همان گفتمان یگانه چاره سازیست که بدرستی توسط ملت ایران برگزیده و بعنوان گفتمان غالب تبدیل گردیده است. فراگیری این گفتمان حقانیت لازم برای شکل‌گیری اقتدار درجهت برقراری یک حکومت ملی برای هدایت و گذار از جمهوری اسلامی را بوجود میاورد.

احترام و پاسداری از حق حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران و یکپارچی همیشگی و غیرقابل تغییر این سرزمین و زبان پارسی بعنوان پیوند دهده فرهنگی و ملی، احترام به خاندان ایران ساز و ایران دوست پهلوی و پیروی از شاهزاده رضا پهلوی بعنوان وارث شایسته نهاد پادشاهی اصول و ارزشهایی هستند که ما بعنوان خط قرمز یاد و در دفاع از آنها پافشاری میکنیم.

بر همین اساس ما جمعی از ایرانیان مشروطه‌خواه در تبعید گرد هم آمدیم تا به وظیفه اخلاقی شهروندی خود نسبت به کشوری که متعلق به ماست و در برابرش مسئول هستیم عمل کنیم و با همفکری و تلاش جمعی، آنچه در توان داریم را برای آزادی میهن عزیزمان بکار بندیم و امید داریم که ایران، با تقویت جنبش دوم مشروطه، این گفتمان یگانه چاره ساز و با برگشتن به راه درست در جهت توسعه و شهریگری جایگاه از دست رفته خود در منطقه و جهان را باز یابد.

این انجمن شهروندی که از وطن پرستان ایرانی شکل گرفته، کاملا مستقل، بدون وابستگی مالی به ارگان دولتی یا غیر دولتی، حزب، نهاد و یا موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی و تنها با تکیه بر منابع زمانی و مالی شخصی اعضای خود فعالیت میکند. در این نهاد از همفکری و گفتگو با هم می آموزیم و این آگاهی موجب درک عمیق تر و روشنتر درباره راه حل و گزینه مناسب برای گذار از جمهوری اسلامی و بازساخت ایران گردیده است.

با توجه به تاکید مکرر شاهزاده رضا پهلوی بر فعالیتهای نهاد محور ایده اولیه ایجاد یک نهاد گفتمانی بین اعضای موسس شکل گرفت. “کلاب انار” توسط داوود اخوان پیشنهاد و راه اندازی شد. هسته اصلی این جمع پس از جدایی افرادی که زمینه مشترک و توافق بر ارزشها و اصول گروه اصلی نداشتند شکل گرفت و نهایتا، جمعی معتقد به ارزشها و اصول مشخص ملی ضمن همراهی در عقاید سیاسی در هدف ایجاد یک نهاد گفتمانی در کنار هم قرار گرفتند تا ضمن گفتگو درباره مباحث مهم نظری و فکری از وطن دوستان فرهیخته نیز حمایت کرده و با انتشار، نقد و معرفی آثار آنان در حد توان خود کمکی به جهت‌دهی فعالیتهای مخالفان جمهوری اسلامی نمایند.

ضعف ایران دوستان لیبرال و راستگرا در ایجاد نهادهای گفتمانی و تولید نظر و ایده های قابل اتکا یکی از بزرگترین مشکلات ما در مقابل جمهوری اسلامی و حامیان آن بوده است. به پیشنهاد میلاد آقایی کلاب انار را به یک انجمن شهروندی با دیدگاه و هدف مشخص تبدیل کردیم تا بتوانیم در کنار فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حرکتی نهاد محور را نیز تجربه و بیاموزیم. “انجمن انار” تا حد امکان و توانایی خود تلاش خواهد کرد تا در کنار فعالیتهای عملی، تولیدات فکری و نظری کارآمد و سازنده در چهارچوب براندازی جمهوری اسلامی و بازسازی میهن عزیزمان را با تشکیل جلسات گفتگو به بحث گذاشته و در نشر و ترویج این ایده ها در بین لایه های مختلف جامعه با آنچه در توان دارد مشارکت کند.

این سرزمین میهن ماست و دفاع از حاکمیت و مالکیت آن بر عهده ملت ایران است. یک کشور، یک ملت، یک پرچم اصولی خدشه ناپذیر هستند. ما برای یک ایران آباد، آزاد، یکپارچه و قدرتمند با نظامی بر اساس سکولار (لیبرال) دمکراسی (فرم حکومت) و حکومت پادشاهی مشروطه (نوع حکومت) مبارزه میکنیم.

احترام و پاسداری از حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران و یکپارچگی همیشگی و غیرقابل تغییر این سرزمین و زبان فارسی بعنوان پیوند دهنده فرهنگی و ملی، احترام به خاندان ایران ساز و ایراندوست پهلوی و پیروی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان وارث شایسته نهاد پادشاهی اصول و ارزش هایی هستند که ما بعنوان خط قرمز یاد و در دفاع از آنها پافشاری می کنیم.

ما با پیروی از گفتمان براندازی بر اساس اصول ملی که توسط شاهزاده رضا پهلوی رهبری و دنبال شده، به انتخاب نوع حکومت بر اساس رای مردم پس از براندازی پایبندی راسخ داریم. همچنین باور داریم که همه ما باید با محتوا و انواع حکومتها آشنا باشیم تا در «زمان انتخاب» با آگاهی کامل سرنوشت ساز ترین و مهمترین انتخاب خود و ایران را انجام دهیم.

ما در کنار همه وطن‌دوستانی که به این اصول اعتقاد دارند می‌ایستیم و برای مبارزه با جمهوری اسلامی همکاری میکنیم ولی بدون هیچ ملاحظه‌ای با افراد و گروه هایی که با رفتار و یا ایده‌های مخرب خود در تلاش هستند که حاکمیت ملی و یکپارچگی ایران را با فریبکاری و نامهای انحرافی مانند فدرالیسم و یا حقوق سیاسی اقوام تضعیف کنند و یا با نمادهای تاریخی، فرهنگی و ملی مانند زبان فارسی و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ضدیت داشته باشند، مرز و اختلاف بسیار پر رنگی داریم و در مقابل این ایده های مخرب تا نهایت توان خود خواهیم ایستاد.

ایران میراثی چند هزار ساله است که به امانت در اختیار نسلهای مختلف قرار گرفته و حفظ و پاسداری از این امانت گرانبها و تحویل آن به نسلهای بعد وظیفه فردی ما ایرانیان است. این سرزمین میهن ماست و دفاع از حاکمیت و مالکیت آن بر عهده ملت ایران است. یک کشور، یک ملت، یک پرچم اصولی خدشه ناپذیر هستند. ما برای یک ایران آباد، آزاد، یکپارچه و قدرتمند با نظامی بر اساس سکولار (لیبرال) دموکراسی (فرم حکومت) و حکومت پادشاهی مشروطه (نوع حکومت) مبارزه میکنیم.

ایران برای همه ایرانیان است چه آنها که در ایران هستند چه آنها که مجبور به ترک میهن شدند. ایران را با هم پس می گیریم و با هم خواهیم ساخت.

شاهزاده رضا پهلوی وارث و حافظ نهاد پادشاهی بارها بر مسئولیت فردی برای مبارزه با فرقه تبهکار و بر ضرورت فعالیتهای نهاد محور و گروهی تاکید کرده اند.

بر این عقیده هستیم که تنها راه نجات ایران بازگشت پادشاهی مشروطه طی جنبش مشروطه دوم است و نهاد پادشاهی ضامن یکپارچگی و اتحاد ملی می‌باشد. مشروطیت گفتمان یگانه چاره سازی است که چیره‌گی بر فرقه تبهکار را ممکن خواهد کرد. آخرین بخت ایران برای نجات، احیای نهاد پادشاهی است که با وجود وارثی شایسته که در تمام این سالها با ایستادگی بر اصول و ارزشها حقانیت خود را برای هدایت ایران اثبات نموده است.


انقلاب اسلامی و پیروزی بربرها بر تمدن و مدرنیته دامن نسلهای بعدی را نیز گرفت و باعث مهاجرت و تبعید اجباری بسیاری از ایرانیان گشت. هزینه سو مدیریت و فساد نهادینه شده در حاکمیت در همه این سالها بر شانه های ملت و مملکت چنان سنگینی کرده که از توان ملک و ملت گذشته است. جمهوری اسلامی نه تنها همه منابع طبیعی و انسانی و کلیه زیرساخت ها رو بعلت سو مدیریت و فساد از بین برده بلکه برای بقای خود از فروش کشور به چین و روسیه نیز دریغ نکرده است. جمهوری اسلامی همراه با تفکر مخرب و متحجر پنجاه و هفتی که مسبب تشکیل و استمرار آن هستند باید از بین برود، ما راه دیگری برای نجات ایران نداریم. با وجود این تفکرات ضد ملی کشور ما رنگ آسایش نخواهد دید. بازگشت به ارزشها و هویت ملی پادزهر این حکومت ضد ایرانی واپسگرا است.

پاینده ایران و جاوید شاه


آشنایی با اعضای انجمن انار


کلابهای انجمن انار


شبکه های اجتماعی انجمن انار


تماس با انجمن انار