ساعت صفر

| 0

در این کلاب به مسائل روز با موصوغات مختلف می‌پردازیم و میزبان دوستان و همراهان برای گفتگو تبادل نظر دوستانه هستیم

گرازولوژی

| 0

شناخت شخصیت تباه گرازهای ۵۷ تا امروز و تحلیل ویژگیهای کلیدی مثل همراهی با خمینی و اصلاحطلبان یا تفکرات فرقه‌گرایی و تجزیه‌طلبانه

جنبش دوم مشروطه

| 0

جنبش مشروطه در سه بخش ١. ایده ٢. روش ٣. دستاورد، راهنمای ستیز امروز ما با جمهوری بربرهای اسلامی است.

شهریگری و پیشرفت

| 0

کشورمان در کشاکش روزهای سخت نبردی فرهنگی است که چگونگی زیست در هزاره سوم در ایران به نیروی پیروز در آن بستگی دارد

کافه روشنفکری مشروطه‌چی

| 0

در کلاب کافه روشنفکری مشروطه‌چی به موضوعات مربوط به مشروطه و پادشاهی‌خواهی پرداخته و درباره مسائل روز ایران گفتگو میکنیم. با ما باشید و با عضویت در این کلاب از برنامه‌های آینده آگاه شده و همینظور بازپخش گفتگوهای گذشته را … ادامه یافت

وقایع اتفاقیه

| 0

در کلاب وقایع اتفاقیه درباره موضوعات مختلف سیاسی-اجتماعی و رخدادهای روز ایران گفتگو میکنیم. از پیوند زیر برای عضویت و آگاهی از برنامه‌های آینده و یا بازپخش جلسات گذشته استفاده کنید.