کلاب کافه روشنفکری مشروطه چی

| 0

در کلاب کافه روشنفکری مشروطه‌چی به موضوعات مربوط به مشروطه و پادشاهی‌خواهی پرداخته و درباره مسائل روز ایران گفتگو میکنیم. با ما باشید و با عضویت در این کلاب از برنامه‌های آینده آگاه شده و همینظور بازپخش گفتگوهای گذشته را … ادامه یافت

کلاب وقایع اتفاقیه در کلاب هاس

| 0

در کلاب وقایع اتفاقیه درباره موضوعات مختلف سیاسی-اجتماعی و رخدادهای روز ایران گفتگو میکنیم. از پیوند زیر برای عضویت و آگاهی از برنامه‌های آینده و یا بازپخش جلسات گذشته استفاده کنید.