زمان انتخاب – شاهزاده رضا پهلوی

ارسال شده در: کتاب | 0

این کتاب در دوازده فصل نوشته شده و به مصاحبه «میشل تُبمن» روزنامه نگار فرانسوی با شاهزاده رضا پهلوی اختصاص دارد. در این کتاب شاهزاده رضا پهلوی به تحلیل موضوعات مختلفی همچون انتخاب دموکراتیک، پرونده انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق، اسلام گرایی و تروریسم و مسئله اتمی شدن ایران می پردازد.

در واقع، فعالیتم را به عنوان مخالف حکومت اسلامی از هویت نهادی ام جدا کرده ام. بی هیچ ابهامی، خواستار یک قانون اساسی دمکراتیک عرفی برای ایران هستم که بر اعلامیه جهانی حقوق بشر استوار شده باشد. این رژیم دمکراتیک و عرفی میتواند دو شکل به خود بگیرد: اگر اکثریت مردم ایران یک حکومت پادشاهی مدرن و پارلمانی را برگزینند (نظیر آنچه که امروز در نروژ، سوئد، هلند، اسپانیا یا ژاپن می بینیم) از این انتخاب خرسند خواهم شد و این گزینه ای است که من نمایندگی میکنم. اما اگر اکثریت ایرانیان موافقت خود را با یک جمهوری پارلمانی اعلام کنند، طبیعتا چنین انتخابی را نیز خواهم پذیرفت.

زمان انتخاب – شاهزاده رضا پهلوی

پاسخی بگذارید