نسیم دگرگونی – شاهزاده رضا پهلوی

ارسال شده در: کتاب | 0

“آینده مردم سالاری در ایران، نسیم دگرگونی” کتاب دیگری از شاهزاده رضا پهلوی است که در آن به انعکاس عقاید و نظرات خود پرداخته و آنچنان که در پیش گفتار این کتاب آمده:

با نگارش این کتاب امید دارم که هم میهنانم، در هر جای دنیا که باشند، بدور از پیش فرضها و پس از آشنایی مستقیم با اندیشه هایم، به نقد و ارزیابی آنها بپردازند.
این کتاب به آینده وطنم، هم میهنانم، بویژه نسل جوان امروز کشور تعلق دارد. یکایک ما ایرانیان، بهترین ها را برای میهن خود آرزو میکنیم اگر چه برای دستیابی به این آرمانها، اندیشه و دیدگاهمان همواره یکسان نیست.

نسیم دگرگونی – شاهزاده رضا پهلوی

پاسخی بگذارید