پاسخ به تاریخ – شاهنشاه آریامهر محمدرضا پهلوی

ارسال شده در: کتاب | 0

کتاب “پاسخ به تاریخ” از شاهنشاه آریامهر محمدرضا پهلوی به زبان فرانسه و بعد از وقوع انقلاب بربرها در سال 1357 نگاشته شده است و بعد به زبانهای فارسی و انگلیسی ترجمه گردیده است. در پیشگفتار این کتاب شاهنشاه چنین نوشته اند:

در این کتاب قصد دارم نشان بدهم که چرا در راه رسیدن به اهدافم پافشاری می‌کردم؛ و چرا می‌خواستم جامعه‌ای بر اساس عدالت اجتماعی، و نه مبارزه طبقاتی بنا کنم؛ جامعه‌ای که همه در آن یکپارچه و وابسته به یکدیگر باشند؛ و گفتنی است چون با همه کشورهای جهان_ چه دنیای غرب، چه کشورهای بلوک شرق و چه جهان سوم_ حسن تفاهم داشتم، این امکان برایم فراهم آمد که بتوانم در محیطی آکنده از صلح و صفا، کوشش خود را برای رساندن ایران به سوی تمدن بزرگ دنبال کنم.

پاسخ به تاریخ – شاهنشاه آریامهر محمدرضا پهلوی

پاسخی بگذارید