روایت انقلاب ضد کمونیستی مجارستان؛ داستان قهرمانانی که شکست خوردند. – سما کاشانی

ارسال شده در: مقالات | 0

همیشه داستانهایی نقل و مورد ستایش قرار می‌گیرند و به یادها می مانند که به پیروزی و موفقیت بپردازند. مردم علاقمند به شنیدن روایتهای قهرمانانی هستند که در پایان پیروز شده‌اند. روایت انقلاب ضد کمونیستی مجارستان اما آمیخته‌ای از پیروزی و شکست است.