سیرک انتخابات؛ نمایش زنده دلقکهای ۵۷ی – هومن یوسفی

ارسال شده در: مقالات | 0

سه هدف عمده در تکرار برای جا انداختن این جعلیات پیگیری می‌شود:
ایجاد جو سرخوردگی و القای شکست انقلاب ملی. ارائه راه حلی که فارغ از نتیجه تنها به مشروعیت نظام اسلامی و بزک یک حکومت دیکتاتوری دینی در قالب یک حکومت دموکراتیک منجر می‌شود و نهایتا ایجاد اختلاف و تفرقه بین مردم به جای شکاف بین ملت و حکومت ضد ملی.