کافه روشنفکری مشروطه‌چی

| 0

در کلاب کافه روشنفکری مشروطه‌چی به موضوعات مربوط به مشروطه و پادشاهی‌خواهی پرداخته و درباره مسائل روز ایران گفتگو میکنیم. با ما باشید و با عضویت در این کلاب از برنامه‌های آینده آگاه شده و همینظور بازپخش گفتگوهای گذشته را گوش نمایید.

کافه روشنفکری مشروطه‌چی