نهم آبان، زاد روز شاهزاده رضا پهلوی شاد باد

ارسال شده در: اعلانها | 0

 نهم آبان زاد روز شاهزاده رضا پهلوی بر همه ایران دوستان و وطنپرستان ایرانی شاد باد.

شاهزاده رضا پهلوی نتنها ولیعهد و وارث نهاد پادشاهی ست که تنها امید ایران و ایرانی برای رهایی از سلطه فرقه تبهکارست.

تلاش و ثبات قدم و گفتار ایشان در تمام این سالهای سیاهی که بر ایران رفته است نمایانگر شایستگی شاهزاده برای هدایت و ادامه نهاد پادشاهیست. وجودش این امید را در نهاد هر ایرانی وطنپرستی زنده نگهداشته تا یقین داشته باشد که برای عبور از حکومت متحجر اسلامی و همچنین بازسازی ایران و بازگشت به مسیر اصلی تمدن بشری، رهبری لایق و قابل اعتماد وجود دارد.