سکولارلیبرالیسم در برابر فرقه‌گرایی سیاسی

ارسال شده در: اعلانها | 0

در کلاب شهرگری و پیشرفت، با میلاد آقایی درباره سکولارلیبرالیسم در برابر فرقه‌گرایی سیاسی به گفتگو پرداختیم.

 

 

سکولار لیبرالیسم رویکردی به نظم لیبرال دموکراسی است که بر قوانین بیشتر برای جلوگیری از آلودگی بخش همگانی به فساد نهادهای مذهبی پایفشاری دارد و حکومت را بی‌رنگ و شهروند را یکان سیاسی می‌شمارد.

 

 

این همان چیزی است که در حکومت‌های فرقه‌ای خاورمیانه پید نمی‌شود و پس از نبردها و انقلاب‌ها نیز همچنان چینش تازه‌ای از فرقه‌گرایی در ریخت حکومت پیدا می‌شود. چاره چیست؟

این گفتگو و بحثهای مربوط به آن را میتوانید در کلاب هاس و یا کانال یوتیوب میلاد آقایی مشاهده کنید.