اعتراضات ایرانیان خارج از کشور بر ضد انتخابات

ارسال شده در: فعالیتها | 0

 بعد از مدتها تلاش برای هماهنگی ایرانیان خارج از کشور خصوصن در آلمان، امریکا، انگلیس و هلند و… مقابل سفارتخونه های ایران تجمع اعتراضی برپا کردند. یکی از عوامل موثر که کمک شایانی به سازماندهی گروهها و افراد مستقل برای حضور در این اعتراض داشت وجود کلاب هاس بود. برای برنامه بزرگتر و مفیدتر استفاده کنیم. این برنامه ارتباطی مانند معجزه ای برای مخالفان بدون رسانه جمهوری اسلامی بود که در زمان مناسبی به کمک ایرانیان آمد. این اعتراضات برای انعکاس صدای هموطنان داخل ایران بود که با تحریم انتخابات از حکومت سلب مشروعیت کردند و به جمهوری اسلامی نه گفتند.

کمپین ایجاد شرمساری برای شناسایی و افشای عوامل حکومت و ماله کشان جنایات جمهوری اسلامی ساکن خارج از کشور برپا و بسیار موفق عمل کرد. افراد و ارتباطات زیادی افشا شد که بعد از براندازی جمهوری اسلامی قابل استفاده خواهد بود.

ثابت شد که رومهای کم جمعیت ما در کلاب هاس بسیار موثرتر از اتاقهای چند هزار نفری که با حمایت رسانه های خبری برپا میشد عمل کردند. ما میتوانیم از همین امکانات

 

دنبال کردن هومن یوسفی:

فعال سیاسی، وبلاگ نویس مشروطه خواه و دوستدار ایران. آرزو میکنم میهنم را آزاد و سربلند و یکپارچه ببینم و برای برقراری مجدد نهاد پادشاهی و بازگشت میهن به مسیر پیشرفت و تمدن تمام تلاشم را خواهم کرد.