وقایع اتفاقیه

| 0

در کلاب وقایع اتفاقیه درباره موضوعات مختلف سیاسی-اجتماعی و رخدادهای روز ایران گفتگو میکنیم. از پیوند زیر برای عضویت و آگاهی از برنامه‌های آینده و یا بازپخش جلسات گذشته استفاده کنید.