تفاوت میهن دوستی با ناسیونالیسم و چرا میهن دوستی فضیلت است

ارسال شده در: اعلانها | 0

موضوع بحث بر سر وجوه افتراق میهن دوستی با ناسیونالیسم و اینکه چرا میهن دوستی فضیلت است.

کلاب فسلفه سیاسی با حضور دکتر امین سوفیامهر و هماهنگ کنندگان باربد بهداد، علی اشتری و هومن

تاریخ جلسه: دوشنبه ۱۷ مهر ۲۰۲۱، ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزی