در جلسه شاهزاده رضا پهلوی با حزب مشروطه (لیبرال-دمکرات) چه گذشت – هومن یوسفی

ارسال شده در: مقالات | 0

روز سوم سپتامبر 2022 جلسه دیگری بین شاهزاده رضا پهلوی و اعضای شورای مرکزی و رایزنان حزب مشروطه (لیبرال-دمکرات) با درخواست این حزب برگزار گردید. با توجه به اتفاقات و تحولات چند ماهه اخیر لازم است با حساسیت بیشتری به این جلسات پرداخته و نتایج یا خروجی آنها را بررسی نمود. این جلسات متاسفانه حساسیت لازم را بین فعالان سیاسی ایجاد نمیکند تا با پیگیری سخنان، سوالات و برنامه های ارائه شده از سوی شرکت کنندگان، از پیشرفت و یا برآیند این جلسات پرسجو کرده و پرسش کنندگان یا برنامه‌ریزان را مسئول قرار داده و مطالبه گزارش نمایند تا از تبلیغات اشتباه و سواستفاده از حقانیت شاهزاده رضا پهلوی جلوگیری گردد.

در سالهای اخیر گروهها و انجمنهای بسیاری بدون توجه به تلاش تخریبی و حذفی احزاب مانند حزب مشروطه شکل گرفته اند و بی آنکه از اعتبار نهاد پادشاهی و شخص شاهزاده رضا پهلوی خرج کنند و یا از ایشان برای ایجاد حقانیت سواستفاده کنند، در حال فعالیت مفید و مستمر برای برساختن گفتمان یگانه چاره ساز بازگشت به مشروطه و ترویج و اشاعه فعالیتهای نهاد محور در راستای جنبش دوم مشروطه هستند. این انجمنها تلاش میکنند فعالیت نهاد محور را طبق رهنمودهای شاهزاده ترویج و فعالان سیاسی را تشویق به سازماندهی و کنشگری هدفمند در راستای گفتمان مشروطه نمایند.

هومن یوسفی

بر این اساس برای ارزشیابی این جلسه فارغ از تبلیغاتی که دست اندرکاران این نشست برای بهره‌برداری سیاسی و منافع حزبی خویش در مقابل منتقدان خود کردند، بهتر است سخنان و سوالات مطرح شده در این جلسه را مرور و بررسی کرد تا دریافت برنامه این حزب برای مبارزه با جمهوری اسلامی چیست و چه خواسته و هدفی برای برگزاری این نشستها دارند.

در این نشست مجموعا یازده سوال و نظر مطرح گردید که در ذیل این یادداشت مشروح آنها را میتوانید همراه با نظر نویسنده این یادداشت بخوانید. بطور کلی این پرسشها در دو گروه قابل دسته بندی هستند: دسته اول سوالاتی که در پی دریافت تایید و یا صدور پیامی برای تایید نظر و عملکرد این حزب و گروههای همراه در مقابل منتقدان است که با تحریف واقعیت و یک طرفه مطرح گردیدند. دسته دوم سوالات، مطالبه حاضرین از شاهزاده برای ارائه راهکار و برنامه و یا حتی گزارش پیشرفت کار در مبارزه با جمهوری اسلامی است. بعضی سوالات در هر دو دسته قرار دارند. یک مورد نیز اظهارنظری شخصی بود.

آنچه بطور واضح از این مجموعه سوالات و نظرات میتوان بعنوان برنامه و هدف اصلی این جلسه برداشت کرد چنین است:

  • جا اندازی این ذهنیت که شورای تصمیم بعنوان یک ائتلاف میان همه جریانات سیاسی مورد تایید شاهزاده است
  • با وجود ادعای شخصی بودن مشارکت برخی از اعضا در شورای تصمیم اما عملا از تمام امکانات این حزب از جمله رانت شرفیابی برای جا اندازی این شورا استفاده میگردد
  • مصادره نهاد پادشاهی و قرار دادن این نهاد در مقابل منتقدین شورای تصمیم / ائتلاف احزاب یا تصمیمات و عملکرد حزب مشروطه (لیبرال-دمکرات)
  • طرح یک طرفه دعوی و اصرار برای جلب حمایت شاهزاده
  • تلاش با ادبیاتی ابتدایی برای گرفتن نمایندگی انحصاری تفسیر بیانات شاهزاده و رد بقیه فعالان (سوال دوم)
  • بی برنامگی و عدم هماهنگی میان شرکت کنندگان، از سوالات فی البداهه تا سوالات تکراری
  • حضور در جلسه بعنوان سخنران یا پرسشگر بدون متن یادداشت شده که نتیجه آن جملات بدون کیفیت و کلمات اشتباه بود
  • نداشتن هیچ برنامه ای برای مبارزه و عبور از جمهوری اسلامی جهت ارائه در جلسه
  • اصرار برای دریافت راهکار و یا برنامه مبارزاتی از سوی شاهزاده

آنطور که از این جلسه بدست میاد تلاش ترتیب دهنده این نشست برای همراه کردن گروهی از اعضای حزب با وعده دیدار با شاهزاده و ساکت کردن منتقدین داخل حزب به رفتار دبیرکل و رایزن و چند عضو شورای مرکزی در آستانه کنگره در اکتبر امسال از یک سو و از طرف دیگر با دعوت از میهمانانی از طیفهای مختلف و وانمود کردن به تشکیل موفق ائتلافی میان گروههای مختلف اپوزیسیون، تحریف واقعیت و کتمان حقیقت و تصویر سازی دروغین از پیشرفت و فعالیت در مبارزه و گرفتن پیامی از شاهزاده برای مانور تبلیغاتی و بوجود آوردن پروپاگاندا بر ضد مخالفان خود بوده و دستاورد دیگری جز اتلاف وقت پادشاه نداشته است.

بیجهت نیست که این احزاب 43 سال خارج از کشور هیچ قدم مفیدی برای یاری به ملت داخل کشور برنداشته و این آش چنان شور شده که شاهزاده گرامی نهایتا در سیزدهم خرداد با کنار زدن همه این مجسمه های بی خاصیت، اپوزیسیون واقعی را مردم داخل ایران خطاب نمودند.

استفاده از رانت شرفیابی برای عده ای این امکان را بوجود آورده تا در طی این چهار دهه، چرخه باطلی از حذف و سانسور منتقدین و فعالان سیاسی شکل دهند و در پناه این قلع و قم کنشگران سیاسی، خود یکه‌تاز بی‌فایده و مضر عرصه سیاسی باقی بمانند.

احزاب و فعالان سیاسی که عنوان و سابقه آنها هر کدام به چندین قافله برای حمل و درج نیاز دارد، هر زمان که خود با استفاده از امکانات حزبی، مالی، اعضای رسمی و نوچه ها و نیروهای فشار پیدا و پنهان خود موفق به خفه یا حذف منتقدین نشده‌اند با استفاده از رانت شرفیابی و طرح ادعاهای دروغ و تحریف واقعیت، از حقانیت شاهزاده رضا پهلوی سواستفاده میکنند تا خود را مشروع و منتقدین را نفوذی جمهوری اسلامی، منحرفین و نادانان و یا دشمنان و حسودانی که فقط چوب لای چرخ این مبارزان نستوه میگذارند معرفی کرده و آنها را منکوب و ساکت کنند و در غیر این صورت آنها را مقابل شاهزاده گرامی قرار داده و بی‌اعتبار نمایند.

احزاب و فعالان سیاسی که عنوان و سابقه آنها هرکدام به چندین قافله برای حمل و درج نیاز دارد، هر زمان که خود با استفاده از امکانات حزبی، مالی، اعضای رسمی و نوچه ها و نیروهای فشار پیدا و پنهان خود موفق به خفه یا حذف منتقدین نشده‌اند با استفاده از رانت شرفیابی و طرح ادعاهای دروغ و تحریف واقعیت، از حقانیت شاهزاده رضا پهلوی سواستفاده میکنند تا خود را مشروع و منتقدین را نفوذی جمهوری اسلامی، منحرفین و نادانان و یا دشمنان و حسودانی که فقط چوب لای چرخ این مبارزان نستوه میگذارند معرفی کرده و آنها را منکوب و ساکت کنند و در غیر این صورت آنها را مقابل شاهزاده گرامی قرار داده و بی اعتبار نمایند.

آیا احزاب و فعالان سیاسی که با داشتن ابزارهای مختلف مالی و رسانه ای توانایی پاسخگویی به منتقدین خود را ندارند و با هر مخالفتی نزد پادشاه شکواییه برده و درخواست ساکت کردن آنها را دارند، عملا و منطقا توانایی و صلاحیت برای مقابله و مبارزه با جمهوری اسلامی را دارند؟

در تمام این سالها، خصوصا از خیزشهای دی ماه 96 به بعد که خواست ملت برای بازگشت مشروطه پادشاهی به گوش همگان رسید و انکار آن ناممکن شد، گروهی سیاسی مانند حزب مشروطه ایران (لیبرال-دمکرات) که با مصادره نام «مشروطه» برای خود اعتباری بوجود آورده بود، به تکاپو انداخت تا خود را مرجع مشروطه خواهان قلمداد نماید. 

گروه فاسد سیاسی که سالهاست بی‌فایده و غیر موثر بوده و حتی پرنسیب عمل به اساسنامه خود را نیز ندارد و برخلاف بیانیه‌هایی که در خصوص رعایت اخلاق صادر کرده و یا بارها به انواع مختلف درخواست صدور بیانیه‌هایی اخلاقی از شاهزاده داشته، خود از هیچ بی اخلاقی از جمله توهین، حمله شخصی، اتهام زنی و تفتیش در اطلاعات شخصی افراد و پرونده سازی به سبک ماموران وزرات اطلاعات کوتاهی نکرده است. این مثلا حزب سیاسی که از اداره امورات حزبی خود نیز عاجز است، جامعه ایرانی و عرصه سیاست ایران را با جذب و رها کردن چهره‌های بد نامی مانند امید دانا و یا عباس فخرآور به اشکال مختلف متضرر و آزرده است.

این مجموعه نه تنها توانایی جذب نیروهای آگاه، دانا و فعال صلاحیت دار مشروطه خواه را ندارد که خود عامل پراکندگی و ایجاد تفرقه میان پادشاهی خواهان شده است.

برقراری ارتباط با گروههای تجزیه طلب و مجاهدین خلق بر خلاف اساسنامه این حزب و بطور کل مخالف مصالح و منافع ملی است اما شاهد هستیم که اعضای اصلی این حزب با وجود مخالفت اعضای دیگر در شورای تصمیم شرکت کرده و در کنار گروههای بد سابقه و بعضا ترروریستی بیاینه امضا می‌نمایند. اگر آنچنان که فواد پاشایی و خسرو بیت الهی ادعا میکنند این حرکت و انتخاب شخصی آنان بوده است، چگونه می‌توانند اصرار برای گرفتن تاییده از پادشاه و منکوب کردن مخالفان خود با استفاده از همه ظرفیتهای حزب مشروطه را توجیه کنند؟

هدف این گروهها بازگشت ایران به مشروطه و بازگرداندن پادشاهی پهلوی به ایران است، در این راه از مال و جان خود هزینه میکنند تا نهاد پادشاهی، این امانت ملی جایگاه خود را باز یابد و در این راه از خرج این نهاد به اسم مبارزه توسط کاسبان سیاسی تا حد توان خویش جلوگیری میکنند.

همراه بردن برخی از اعضا یا حامیان شورای تصمیم (استفاده از رانت شرفیابی) در کنار اعضای رسمی حزب مشروطه و کنار هم قرار دادن سوالات جهتدار و یک طرفه همراه با تحریف واقعیت چگونه میتواند نظر دقیقی از شاهزاده گرامی کسب نماید که باعث اعتبار و خاموش کردن منتقدین این شورای بشدت خطرناک گردد؟

برای مبارزه با جمهوری اسلامی، راهکار و برنامه وجود دارد اما ارائه و یا پیشبرد این برنامه ها از سطح فهم و شعور سیاسی مجسمه های بی‌حرکت و ناکارآمد سیاسی که خود را احزاب اپوزیسیون می‌خوانند، بسیار بالاتر است. در سالهای اخیر گروهها و انجمنهای بسیاری بدون توجه به تلاش تخریبی و حذفی احزابی مانند حزب مشروطه شکل گرفته‌اند و بی آنکه از اعتبار نهاد پادشاهی و شخص شاهزاده رضا پهلوی خرج کنند و یا از ایشان برای ایجاد حقانیت سواستفاده کنند، در حال فعالیت مفید و مستمر برای برساختن گفتمان یگانه چاره ساز بازگشت به مشروطه و ترویج و اشاعه فعالیتهای نهاد محور در راستای جنبش دوم مشروطه هستند. این انجمنها تلاش می‌کنند فعالیت نهاد محور را طبق رهنمودهای شاهزاده ترویج و فعالان سیاسی را تشویق به سازماندهی و کنشگری هدفمند در راستای گفتمان مشروطه نمایند.

هدف این گروه‌ها بازگشت ایران به مشروطه و بازگرداندن پادشاهی پهلوی به ایران است، در این راه از مال و جان خود هزینه می‌کنند تا نهاد پادشاهی، این امانت ملی جایگاه خود را باز یابد و در این راه از خرج این نهاد به اسم مبارزه توسط کاسبان سیاسی تا حد توان خویش جلوگیری می‌کنند.


مشروح سوالات و نظرات شرکت کنندگان در جلسه

در زیر مشروح سوالات و نظرات عنوان شده در این نشست را بطور کامل و بدون ویرایش آورده تا عمق بی‌برنامگی و نحوه سواستفاده از رانت شرفیابی در جهت پروپاگاندای این حزب برای مقاصد، اهداف و منافع حزبی و حذف و سانسور مخالفان خود مشخص گردد. متن از روی ویدئوی منتشر شده بطور کامل و بدون ویرایش در اینجا پیاده گردیده است.

دبیرکل این حزب در شروع جلسه  و صحبت ابتدایی نکاتی را مطرح میکند و بدرستی به تنگی وقت شاهزاده و شرایط حساس مبارزه اشاره میکند. اما آیا واقعا سخنان و سوالات مطرح شده ارزش زمانی که از شاهزاده رضا پهلوی گرفته است داشته؟

فواد پاشایی این نشست را اینگونه آغاز میکند:

“در این شرایط مبارزه که هم در داخل و هم در خارج ما می‌بینیم که مردم منتظر هستند که بتونن خودشون رو منسجم کنن بر علیه جمهوری اسلامی واقعا لازم بود که همه ماها با هم بتونیم در یک تصویر باشیم در یک پیکچر باشیم و نگاهامون رو در مورد مبارزه با هم هماهنگ بکنیم که این بتونه کمک کنه به خیزشهای مردم و نهایتا به سرنگونی جمهوری اسلامی. بهمین دلیل من از شاهزاده رضا پهلوی خواهش کردیم که اجازه بدن که در خدمتشون باشیم که بتونیم هم نظراتمون رو با ایشون در حقیقت تقسیم کنیم و هم از نظرات ایشون بهرمند بشیم که بتونیم در این هماهنگی مبارزه در بیرون، در خارج از کشور که طبیعتا به داخل هم کمک میکنه، یک در حقیقت ارکست منظم خوش صدای که کمک کنه به آینده رو داشته باشیم. خیلی ممنونم از شاهزاده که در این تنگی وقت، فرصت دادن که در خدمتشون باشیم و خیلی ممنون میشم که اگر مطالبی بفرمایند تا بعد اگر دوستان سوالی دارند حتما با شما مطرح کنند.” – سخنان آغازین فواد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه (لیبرال-دمکرات)

در ادامه شاهزاده رضا پهلوی نظرات خود را بیان نموده که به آن در یادداشتی جدا خواهم پرداخت، در اینجا فقط به یازده سوال و نظر مطرح شده اعضای شورای مرکزی، رایزنان و میهمانان حاضر در این نشست پرداخته تا شاید بتوان اثری از راهکار مبارزاتی (از حزبی که بعنوان اپوزیسیون حکومتی تاسیس شده) برای عبور از جمهوری اسلامی یافت و بر اساس آن سطح کیفی و برنامه ریزی نشستی با این اهمیت با پادشاه را ارزیابی کرد.

 سوال اول، آقای علی اصغر سلیمی – فعال سیاسی جمهوریخواه، طرفدار مصدق و از دوستان بنی صدر: (از دقیقه 11:42 تا 14:34)

شاهزاده گرامی، بسیاری از دوستان و دوستداران و منتقدین شما حتی معتقدند که جنابعالی میتونید با توجه به اینکه آرایش نیروهای صنفی، مدنی، سیاسی و جنبشها در جامعه عوض شده و بنفع یک دگرگونی بزرگ شرایط عوض شده و فراهم اومده شما میتونید از ظرفیتهایی که اکنون موجود هست بیشتر بهره بگیرید و یک کار در واقع هماهنگیها رو در اشکال طراحهای استراتژی، پروژه های کلان ملی و کارهای ستادی و اجرایی پیش ببرید. البته این واژگان بنظر میاد که زرین و بزرگ هستند ولی در پی هر کدوم از اینها طرحهایی هست که نیروهای ملی چهره های ملی و میدانی در سالهای اخیر در جنبش پیش بردند. یک کار استراتژی، ستادی، اجرایی احتیاج بکار گرفتن یک ائتلاف سیاسی و اینکه در واقع موقعیت جنابعالی با توجه به همه انتقادها و گاها گاهی اوقات دشمنی هایی که نسبت شما میشه، شرایط حاضر امکانات بیشتری برای شما فراهم کرده. من هم از شمار کسانی هستم علارقم اینکه جمهوریت خواه و مشروطیت خواه هستم به نقش جنابعالی در شرایط کنونی تاکید دارم. بنابراین اینکه چگونه باید این ائتلاف و این طرحهای پروژه های کلان ملی پیش بره انتظار هست که بهرحال جنابعالی نیروهای بیشتری رو بکار بگیرید. سوال من اینه که در مورد این ائتلاف طرحهای جدید جنابعالی چیست؟

ائتلاف سیاسی یا همان توافق عمومی مورد نظر عطا هودشتیان ظاهرن اسم رمز شورای تصمیم است و اینجا سوال کننده تلاش میکند در لفافه و با لفاظی برای این شورا تاییده بگیرد. نکته قابل توجه اینکه احزاب سیاسی که قاعدتا باید دارای برنامه و راهکار باشند خدمت شاهزاده رسیده اند تا از ایشان راهکار و برنامه کاری بگیرند! خوب بجای شما کودکان مدرسه ای از ایران نیز میتوانستند همین سوالات را بپرسند.

سوال دوم، فهیمه ایلغمی – عضو شورای مرکزی و مسئول کارگروه تبلیغات: (از دقیقه 17:05 تا 18:05)

سوال من این بود که چطور باید با طیف مخالفان و براندازان جمهوری اسلامی که خواسته یا ناخواسته رهنمودهای شما رو تحریف یا به میل خود تفسیر میکنند چه هست و نظر شما در مورد این افراد چطور هست  و چه آیا پیامی برای تغییر روش این افراد دارید یا نه که در بخش سوم …!؟! صحبتتاتون پاسخ به یک قسمت بزرگ از سوالات منو دادید. اگر لطف کنید بطور خیلی روشن پیام خودتون رو به این افراد برسونید ممنون میشم و از شما سپاسگزارم.

مشخص نیست که چه کسی و بر چه اساسی این گروه به این مهم دست یافته اند که فهم دقیقتر و تفسیر یگانه ای از سخنان و رهنمودهای شاهزاده نزد ایشان بوده و بقیه دچار انحراف و اشتباه هستند!

سوال سوم، ویدا تهرانی – مسئول کارگروه زنان و حقوق بشر: (از دقیقه 19:53 تا 21:14)

سوال من این هست که در آوریل 2021 بنابر بیانیه سازمان عفو بین الملل کشورهایی که پیشگام مدافع حقوق زنان هستند علارقم تبعیض جنسینی آشکار در نظام جمهوری اسلامی به حضور ایران در کمیسیون مقام زن سازمان بین الملل رای دادند. دیده بان حقوق بشر به فوریت عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رو نماد یک روز سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر خواند. با توجه به اینکه حضور جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل تمسخری بیش به وضعیت اسفبار زنان نیست با این برخوردهای دوگانه در رفتارهای کشورهای اروپایی و امریکایی چه تدابیری باید اتخاذ کرد تا مانع پایمال شدن زحمات زنان ستمکش و آزادیخواه شد؟ نقش مردان رو جنبش براندازی بدست زنان ایرانی چطور میبینید؟ ممنون میشم اگر پاسخ شما رو بشنوم.

باز هم درخواست راهکار و راه چاره از شاهزاده!

سوال چهارم، نادر زاهدی عضو شورای مرکزی: (از دقیقه 28:12 تا 29:10)

شاهزاده گرامی همونطور که مستحضر هستید در اسناد حزبی و بخش عمده ای از نوشته های هموندان حزبی ما و دیگر وطنپرستان مسئله عدم تمرکز و اداره محلی در چهارچوب سرزمینی ایران با تاکید بر همبستگی ملی از اولین روزهای مقابله در مقابل!؟! مخالفت با جمهوری اسلامی مطرح بوده. بنظر جنابعالی طرح اینگونه مسائل ارتباطی با مسئله تجزیه طلبی و به تعبیر بعضی از افراد احساساتی همان تجزیه طلبیه؟ یعنی با طرح این مسائل میدانی برای تجزیه طلبها، گروهها و افراد ضد ایرانی آیا موقعیت ایجاد میشه؟ سپاسگزارم.

نادر زاهدی عضو شورای مرکزی این حزب حتی قادر به پرسش به فارسی روان هم نیست، پرسشی گنگ و بی سر و ته مطرح و نهایت بیسوادی سیاسی خود را در معرض نمایش عمومی قرار داد. تعجبی ندارد با حضور چنین افرادی این حزب هیچ فعالیت موثر و درستی نداشته و توان ارائه یک برنامه ساده را نیز ندار.

این فرد به اصطلاح سیاسی! فهم درستی از تفاوت تقسیم قدرت و اداره کشور و تقسیم حاکمیت ملی ندارد و این سوال اثبات این مدعاست. عدم تمرکز در اداره کشور ربطی به احزابی مانند دمکرات کردستان و یا مجاهدین که خواستار تقسیم حاکمیت ملی هستند ندارد و با این توجیه سادلوحانه نمیتواند واقعیت را تحریف و همکاری با گروه‌های تجزیه طلب و تروریستی را توجیه کند.

سوال پنجم، امیر حمیدی – کارمند وزارت دادگستری امریکا (از دقیقه 35:34 تا 37:19)

سوالی که من مطرح میکنم حدودا شاهزاده گرامی اشاره ای بهش کردند ولی مطرح میکنم که اگر اضافه بخوان بهشون مطرح کنن ممنون و سپاسگزار خواهم بود. همانطور که ما می‌دونیم دنیا آبستن حوادث بسیار مهمیه. پوتین در جنگ اوکراین با اشتباه تاکتیکی روبرو شده و حتی فکر نمیکرده که اتحادیه اروپا، ناتو و امریکا در کنار اوکراین قرار بگیره و با شکست پوتین در اوکراین در درون کشورش بخاطر مسائل اقتصادی شکست خواهد خورد. امریکا در این شرایط تمام کمپانیهای بزرگ (!) بیلیون دلاری خودش رو از چین داره میاره بیرون. در کنار هنگ کنگ ایستاده و این اژدهای هفت سر از نظر اقتصادی و نظامی جایگاهش رو داره از دست میده. جمهوری اسلامی ایران بخاطر اشتباهات سیاسی و نظامی که انجام داده در پشت روسیه و چین قرار گرفته هیچیک از این قراردادهاشون عملی نخواهد شد و ایران از نظر انرژی برای غرب بخصوص اروپا لقمه چرب و نرمیه. بنظر جنابعالی شاهزاده گرامی، برای انسجام بیشتر باورها و احزاب گوناگون و تشکیلات سیاسی درون و برون مرز و همچنین همراه نمودن دولتها و اشخاص و شخصیتهای مطرح جهان به ویژه متحدان منطقه ای چه راهکاری رو شما پیشنهاد میفرمایید.

باز هم درخواست راهکار و راه چاره از شاهزاده!

سوال ششم، اکبر عسگری – مسئول کارگروه مشروطه نوین (از دقیقه 39:57 تا 40:53)

سوالی که از طرف این گروه مطرحه اینه که سلسله پیامهای شما در گذشته و به ویژه در سالهای اخیر بازتاب چشمگیر و فزاینده ای در میان مردم داشته. ترس و واکنش در بالاترین سطوح رژیم جمهوری اسلامی و از اون طرف تحرک و پویایی و همگرایی در اپوزیسیون داشته است. آیا بعنوان نماد ملی و تاریخی چه راهکارهایی برای تماس بیواسطه و بیشتر با مردم ایران دارید؟ سپاسگزار میشم اگر پاسخ بدین.

باز هم درخواست راهکار و راه چاره از شاهزاده!

سوال هفتم، بیژن کیان – چهره سرشناس جامعه امریکا (از دقیقه 44:45 تا 50:14)

ابراز نظر شخصی بدون طرح سوال یا ارائه راهکاری مشخص.

سوال هشتم، امین سوفیامهر – رایزن حزب (از دقیقه 50:30 تا 52:48)

من پرسشی که آماده کرده بودم دوستان به زبانهای مختلف بیان کردند منتها یک سوالی برایم پیش آمد در مورد اینکه بهرحال گذر از جمهوری اسلامی این هیولای با شاخ و دم خوب مشخصه که کار آسانی نیست و نیازمند ابزارهای مادی و معنوی زیادی هست که بنظر میاد اگر یک نگاه واقع بیانانه ای داشته باشیم اون نیازمندیهای ما با اون اهداف ما یه مقدار ناهمخوانی دارد. جنابعالی در مورد بعضی از اون کارهایی که باید انجام بشه، پروژه هایی که باید پیش رفته بشه سخن گفتید، منتها من بعنوان سوال یا پیشنهاد خدمتتون عرض میکنم، شما بنظر من یک کار بسیار مفیدی کردید البته این کار رو مستمر انجام دادید در این سالها و اون گفتگو با رسانه های غربیه و اخیرا هم مقاله ای نوشتید در نشریه یا روزنامه وال استریت ژورنال، شما فکر نمیکنید باید یک تیم رسانه ای قویتری و فعالتری داشته باشید که با رسانه های غربی سخن بگه، با افکار عمومی غرب سخن بگه؟ چرا که ما ایرانیان کمابیش این فلاکتی رو که جمهوری اسلامی بر ما حاکم کرده میدونیم، منتها چیزی که هست جمهوری اسلامی بخاطر بازوهای تبلیغاتیش نمیزاره اون واقعیت اصلی ایران دیده بشه. شما فکر نمیکنید باید یک تیم رسانه ای قویتری داشته باشید که بصورت مستمر و دستکم مثلا ماهی یک مرتبه یک مقاله ای در یکی از این روزنامه های غربی چه به زبان انگلیسی و فرانسه بنویسید؟ ممنونم اگر پاسخ بدید.

سوال نهم، سعید جباری – رایزن حزب (از دقیقه 56:29 تا 57:35)

خیلی از مسائلی که من راجب بهش سوال داشتم همه جواب داده شده، فقط یک سوال داشتم از شاهزاده. بنظر شما اکنون همینجوری که قبلا یه کارزار دستجمعی انجام گرفت از طرف همه گروهها و افراد مختلف، هم از لحاظ تبلیغاتی و هم از لحاظ روان سیاسی خیلی موثر بود، چه در خارج و چه در داخل مملکت که اون نه به جمهوری اسلامی بود، اکنون اگر بنظر شما قرار بود یک کارزار دستجمعی همه بخوان بکنن مانند اون چی میتونه باشه؟ 

باز هم درخواست راهکار و راه چاره از شاهزاده!

سوال دهم، نادر صدیقی – (از دقیقه 1:03:14 تا 1:04:11)

برداشت من از صحبتهای شاهزاده تمرکز بر یک اصل مهمه که اونهم اصل براندازی رژیمه. بقول یکی از دوستان ما نمیتونیم واقعا نسبت به مهمترین داراییمون بیتفاوت باشیم و اونهم زمانه، وقته! آیا فکر نمیکنین بجای پرداختن به موضوعات درجه دوم به اصل تلاش و تمرکز بر استراتژی براندازی بکنیم و از موضوعات دیگه پرهیز بکنیم؟ یعنی تمرکز بر راهکارهای ملی که الان اشاره کردید. که از مهمترین اون ایجاد یک جبهه یگانه از مخالفان جمهوری اسلامی و آزادیخوان ایرانه؟

باز هم درخواست راهکار و راه چاره از شاهزاده!

سوال یازدهم، فرزاد فراهانی مسئول برنامه تلویزیونی راه آینده حزب (از دقیقه 1:05:53 تا 1:07:47)

سوال من در مورد ادامه مبارزه است. مسئله برجام میتونه برای ما مشکل ساز باشه. آقای بایدن با سرعت و فشار در پی آنست که مسئله برجام رو بجایی برسونه که بتونه (برای!) از جمهوری اسلامی نفت خریداری کنه و جمهوری اسلامی هم بدلیل نداشتن پول به مسئله رسیدن به پول داره فکر میکنه. مسئله اتمی اصلا مطرح نیست همونگونه که مطلع هستید در این میان روسها نقش خودشون رو بازی میکنن برای فروختن نفت از مسیر ایران. روزنامه های ایران امروز نوشتند که دانشگاه دفاع ملی اعلام کرده در خیزش بعدی اگر اتفاق بیافته سه نفر از چهار نفر شرکت خواهند کرد ولی از سوی دیگر در هفته گذشته به بازنشستگان 33 درصد اضافه حقوق دادند. اگر ما به این مسئله ای رو که به ایران پول برسه و رسیدن مقداری پول به جامعه ایرانی که احتمال خیلی زیاد مقداری از این پولها سرازیر خواهد شد، ما یک مقداری این مسئله رو از دست خواهیم داد و مردم یک مقداری حدودا بیست یا سی درصد این چیز رو از دست میدن که در صحفه خیابان و در کف خیابان با ما باشند. ما چگونه باید عمل کنیم و یا چگونه میتونیم راهکارهایی رو پیدا کنیم که این پول تا زمانی که مثلا شاید ظرف یک سال آینده بدست و در جامعه قابل لمس باشه کارمون رو به نقطه ای ببریم که هر چه بیشتر (بمن و!)سوی آزادی ایران حرکت کنیم.

باز هم درخواست راهکار و راه چاره از شاهزاده!

دنبال کردن هومن یوسفی:

فعال سیاسی، مشروطه خواه، فعالیت سیاسی خود را در نوجوانی با عضویت در انجمن پادشاهی خواه در گوتبرگ سوئد در اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز کرد. با بازگشت به ایران بصورت مستعار نویسنده وبلاگهای مختلفی در زمینه سیاسی و اجتماعی بود و در خفقان حاکم بر ایران با هویت مخفی فعالیت خود را ادامه داد. وی با خروج مجدد از ایران هم‌اکنون ساکن کشور هلند است و با هویت حقیقی برای گسترش گفتمان مشروطه پادشاهی فعال میکند.

پاسخی بگذارید