اندر حکایت رایزنی که تبدیل به راهزن شد – حامد سپهری

ارسال شده در: مقالات | 0

در فرهنگ دهخدا معنی رایزن چنین تعریف شده است؛ کسی که طرف شور واقع شود که با وی شور کنند. کسی که نظر دهد یا از او نظر خواهند. کسی که در کارها با او مشاورت کنند. کسی را گویند که با وی در کارها مشورت کنند. مشیر، مشاور

در برخی احزاب و گروه های سیاسی، رایزن حزب فردی فرهیخته و بسیار شایسته و دستکم دارای تخصص در رشته ای علمی میباشد. در چنین جایگاهی رایزن  وارد کارهای روزمره حزب نمیشود، بلکه قسمت عمده وقت گرانبهای خود را صرف مطالعه و تحقیق میکند و با تمدد اعصاب و روان  تبدیل به مرجعی معتبر و دلسوز میشود.

رایزن با تحقیق و بالا بردن دانش و معلومات خود میتواند در صیقل خوردن بنیان تئوریک حزب و راهنمایی دلسوزانه و‌مشفقانه کارگروهای حزبی، سطح کیفی سواد اعضای حزب را بالا ببرد. یک رایزن حرفه ای نه تنها مرجع و پشتوانه بی طرف اعضای حزب میباشد بلکه مورد احترام و وثوق دیگر نهادها و نحله های فکری و حتی احزاب رقیب میشود. 

رایزن حزب ضمن رصد تحولات مرتبط با تخصصش در طی چند سال میتواند یک کار تحقیقی و فکری بمانند میراثی ماندگار برای نسل جدید هموندان حزبی خویش باقی بگذارد.

از این رو، عنوان ارجمند رایزنی را نمیتوان مثل نقل و نبات به هر بی سر و پای بیسواد و هتاکی ارائه کرد که حاصل کارهای بی ارزشش پرسه زدن همه روزه در اتاق های کلاب هاوسی و تشکیل لشکر نوچه های مجازی و دلدادگی به پرستوهای فضای مجازی باشد. نتیجه چنین رفتارهای مبتذلی بخشش سخاوتمندانه سهام حزبی رایزن به پرستوهای ضخامت منشی خواهد بود که لطمات جبران ناپذیری به حزب و گروه وارد میکند.

رایزنی که سالهاست برگ کتاب و مقاله ای را باز نکرده  بیسوادی عمیقش و بی شعوری ذاتی و لمپنی درونی اش را با پند و موعظه و درس اخلاق دادن در فضای عمومی و فحاشی و رکاکی در مکالمات خصوصی پنهان خواهد کرد. سرباز فراری حتی اگر سالها در کنار فرهیختگان و بزرگان هم نشست و برخاست کند در مسند رایزن نظامی/امنیتی حداکثر به دنبال پرونده سازی و تشکیل لشکر بی و یا با مزد مشتی لمپن خبرچینِ نوچه خواهد بود. 

لاف زدن دروغین در مورد دلاوری و سلحشوری همکاران سابق و پاچه خواری ورشکستگان سیاسی چون  مسدودان نقره داغ و آخوند زاده های ویرانگر نهایت دستاورد چنین فرومایه های بی پرنسیپی میباشد.

پاسخی بگذارید